Export

Nasze przedsi?biorstwo produkuje meble pokojowe stylizowane oraz w nowoczesnych prostych formach na najlepszych technologiach z zastosowaniem p?yty meblowej oklejonej oklein? naturaln? z doklejkami drewnianymi oraz fronty, coko?y, korony, listwy ozdobne z drewna masywnego (lite).

Do produkcji u?ywamy drewno d?bowe, bukowe, brzozowe, olchowe  i sosnowe.

Produkujemy równie? meble z drewna masywnego klejonego oraz z tak zwanej klejonki wg potrzeb rynkowych i eksportowych. Meble te wyka?czane s? lakierami i barwnikami w kolorach zainteresowa? klientów krajowych i zagranicznych.

Nasze meble posiadaj? wysokiej klasy wzornictwo i wykonanie, a zastosowane materia?y ekologiczne s? o najwy?szych parametrach jako?ciowych. Solidne i estetyczne okucia oraz szk?o, o?wietlenie i inne akcesoria s? gwarancj? trwa?o?ci i funkcjinalno?ci, a cenowo nasze meble dost?pne s? dla ka?dego klienta.

Wszystkich zainteresowanych nasz? ofert? prosimy o kontakt z firm? celem uzyskania szczegó?owych informacji.