Katalog mebli

Katalog

Address

Spar-Meble
Pawlówko,
ul. Bydgoska 5
89-600 Chojnice
woj. pomorskie
tel. (052) 397 96 61
tel/fax (052) 397 48 15
Wsparcie UE _CMN_PDF_ALT Print _CMN_EMAIL_ALT

Firma P.P.H. ,,SPAR-MEBLE” Sp.j. z siedzibą w Pawłówku otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. ,,Rozszerzenie zakresu działalności firmy P.P.H. ,,SPAR-MEBLE” Sp.j. w Pawłówku poprzez wdrożenie innowacyjnej produkcji z drewna klejonego” (Umowa nr: UDA-RPPM.01.01.02-00-179/09-00 z dnia 26 listopada 2010r.), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2.: Małe i średnie przedsiębiorstwa przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany był w okresie od lipca 2011 do lutego 2011. W ramach przedsięwzięcia zakupiono innowacyjną linię produkcyjną do łączenia elementów na długość, która umożliwiła wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego oraz wprowadzenie do produkcji jednego innowacyjnego produktu tj. mebli z wykorzystaniem drewna klejonego. Dzięki temu zmniejszono ilość nieużytecznego materiału drzewnego i zwiększono wydajność surowca. W ramach projektu zakupiono innowacyjną suszarnię do drewna ze sterownią, która również przyczyniła się do wdrożenia nowego rozwiązania technologicznego oraz inne powiązane maszyny: dwie prasy pneumatyczne trapezowe do klejenia drewna, pilarkę tarczową poprzeczną, dwuwałową nakładarkę do kleju i suchą ścianę lakierniczą z kanałem wylotowym i wyrzutnią dachową.

Projekt pryczynił się do stworzenia 3 nowych miejsc pracy w 2011r., a dodatkowo w 2012r. zostaną zatrudnione kolejne 2 osoby.

Całkowita wartość projektu to ok. 595.000,00 zł, w tym koszty kwalifikowane wyniosły 487.551,60 zł, a dofinansowanie (50% kosztów kwalifikowanych) ; 243.775,80zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.