Katalog mebli

Katalog

Address

Spar-Meble
Pawlówko,
ul. Bydgoska 5
89-600 Chojnice
woj. pomorskie
tel. (052) 397 96 61
tel/fax (052) 397 48 15
Wsparcie UE _CMN_PDF_ALT Print _CMN_EMAIL_ALT
Spółka P.P.H. Spar-Meble A.Stucki, R.Stucki, S.Magnuszewski s.j. , informuje iż jest beneficjentem projektu o nazwie:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) w ramach działania 3.4.
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy, związany z przeciwdziałaniem utraty płynności finansowej.
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Data rozpoczęcia projektu 01.07.2020
Data zakończenia projektu 31.08.2020
Wartość projektu: 158 228,34 PLN